Go to Top

INVESTICIJA U MATERIJALNU IMOVINU POVEZANA S PROŠIRENJEM KAPACITETA POSTOJEĆE POSLOVNE JEDINICE

Na dan 15.09.2017. godine tvrtka PRIMARK d.o.o.u suradnji sa tvrtkom Horus Business Consulting započela je s provedbom projekta :
“ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice„
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
• Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:
• Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:
• Naziv projekta: “ Investicija u materijalnu imovinu povezana s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice„
• Trajanje: 4 mjeseca
• Vrijednost projekta: 307.500,00 kuna
• EU sufinanciranje: 150.000,00 kuna
• Korisnik: PRIMARK d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:
• Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
• Povećanje prodajnih prihoda
• Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
• Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
• Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:
Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“
Kontakt osoba:
Nenad Hercigonja; +385 1 343 6280; info@primark.hr ; https://www.primark.hr/
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr