Menu Close

Lasersko označavanje medicinskih proizvoda 2021.

Zbog nedavnih komplikacija s epidemijom COVID-19, 23. travnja 2020., zahtjevi za kašnjenje medicinskih proizvoda je odgođeno do 26. svibnja 2021. To omogućava proizvođačima i dodatnu godinu da primijene jedinstveno prepoznavanje uređaja (UDI) na svojim proizvodima. Telesis je tu da pomogne.

U svibnju 2021. svaki uređaj koji se prodaje u Europi – svaki umjetni kuk, svaka cijev, kateter, pejsmejker, proteza i pumpa – moraju ispunjavati nove zahtjeve. Rok je jasan posljednje tri godine. Ali ljudi su ljudi.

Konačno, pokret sljedivosti / označavanja naišao je na industriju medicinskih proizvoda. Američka Federalna uprava za lijekove postavila je standarde još 2012. godine za uređaje za koje je smatrala da su „implantabilni, spašavajući život i održavajući život“.